آیا نمونه داده های آموزشی و آزمون قبل از برگزاری مسابقه در اختیار تیم ها قرار داده می شود؟

در هر مسابقه بر اساس نوع آن، سیاست‌های خاصی تعریف شده است که با مراجعه به صفحه مربوط به آن مسابقه می‌توانید از آن‌ها مطلع شوید. در برخی  مسابقات، تمام نمونه داده‌های آموزشی برای شرکت‌کنندگان در دسترس قرار می‌گیرد و در برخی

چگونه می توانیم مسابقه جدیدی برای برگزاری پیشنهاد دهیم؟

کلیه شرکت‌­ها، سازمان­‌ها، صنایع مختلف و پژوهشگران می­توانند مسائل و چالش‌­های مدنظر خود را جهت طرح در دوره(های) بعدی مسابقه از طریق ثبت پیشنهاد در اختیار کمیته علمی مسابقات قرار دهند. در پیشنهادهای ارسالی باید الزامات زیر رعایت شود: مربوط به مسائل

آیا گواهی شرکت و مقام به تیم ها داده می شود؟

گواهی شرکت در مسابقات برای همه تیم‌های شرکت کننده در مسابقه و کسب حداقل امتیاز ممکن، صادر خواهد شد. همچنین، گواهی رتبه فقط برای تیم‌هایی که رتبه های اول تا سوم را کسب کرده‌اند، ارائه می‌شود. با این حال، ممکن است در